NEWS & ARTICLES

GENERÁLNÍ ŘEDITEL LÁZNÍ LUHAČOVICE EDUARD BLÁHA SE DOSTAL AŽ DO FINÁLE SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

ARTICLE BY


 

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel (a člen statutárních orgánů) lázeňského holdingu sdružujícího Lázně Luhačovice, a. s. a Léčebné lázně Jáchymov, a.s. byl vybrán mezi 77 finalistů 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2014.

 

 

Národní komise z těchto manažerů, působících v České republice, vybere vítěze, jejichž  slavnostní vyhlášení proběhne již tento týden, 23. 4. 2015. Akce proběhne v rámci Dne úspěšných manažerů a firem v pražském Paláci Žofína, za účasti předních představitelů českého politického i ekonomického života.


 

Galavečer je součástí letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání. Soutěž MN6ER ROKU každoročně vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA), která  je současně jejím realizátorem. Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně těch zahraničních), působí minimálně 3 roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží  přes 1200 finalistů a titulem MANAŽER - MANŽERKA ROKU bylo oceněno 53 osobností. Letošním mottem soutěže je Prestiž-inspirace-úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání. Finalisty vybrala Hodnotitelská komise. Soutěž MANAŽER ROKU je tou nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat  a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managmentu, jejich metody jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managmentu.Galerie